Dom horskej služby

 
 • +421 918 980 084

 • info@domhs.sk

Platobné a storno podmienky

Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je uhradenie 50% zálohy z plnej ceny pobytu.

Platbu je možné zrealizovať:

 • osobne v ubytovacom zariadení
 • bankovým prevodom na účet:

Názov účtu: Horská služba Malá Fatra
IBAN: SK39 5600 0000 0007 5851 3002
SWIFT: KOMASK2X
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Záloha musí byť uhradená (zaplatená v hotovosti alebo pripísaná na účet) najneskôr 14 dní pred príchodom do ubytovacieho zariadenia. Ak objednávateľ neuhradí zálohu v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší.

V prípade,že chcete využiť rekreačný poukaz, oznámte nám to na recepcii a vystavíme Vám faktúru

V prípade zrušenia záväznej rezervácie má ubytovateľ právo na úhradu storno poplatku v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:

 • zrušenie rezervácie minimálne 14 dní pred nástupom 0%
 • zrušenie rezervácie menej ako 14 dní pred nástupom 50% z plnej ceny pobytu

Ak objednávateľ uhradí zálohu za ubytovanie a vznikne mu nárok na 0% storno poplatku, bude mu táto záloha vrátená späť, v závislosti od formy úhrady buď na bankový účet alebo v hotovosti.
Ak objednávateľ uhradí zálohu za ubytovanie a vznikne mu povinnosť úhrady 50% storno poplatku, bude sa tento poplatok automaticky považovať za uhradený.

Pre určenie počtu dní pri stanovení storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za také doručenie sa považuje aj elektronická pošta, ak je obojstranne potvrdená.

Ak sa zákazník nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na ubytovanie v dohodnutom termíne, ubytovateľ ponúkne podľa možností zmenu termínu ubytovania. Za vážne dôvody je považované vážne ochorenie, živelná pohroma, atď., v tomto prípade nebude ubytovateľ účtovať storno poplatok za ubytovanie v pôvodnom termíne.

Zaplatením zálohovej platby zákazník akceptuje uvedené platobné a storno podmienky Horskej služby Malá Fatra.

 • V cene ubytovania je zahrnutý poplatok obci vo výške 0,60 €/osoba/noc, posteľná bielizeň (obliečky, plachta) 1 ks/osoba, uterák 1 ks/osoba a energie.
 • Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko má pobyt zdarma.
 • Detská postieľka a stolička na požiadanie zdarma.
 • Recepcia a spoločenské priestory sú pokryté bezplatným WiFi pripojením.
 • Možnosť bezplatného parkovania priamo v areáli Domu HS.